Umiem Pływać


Umiem pływać

Zadanie „Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać" w województwie łódzkim”to nauka pływania dzieci z klas I-III szkół podstawowych, na basenie pod czujnym okiem instruktora i opiekuna. Program będzie realizowane na terenie województwa łódzkiego. Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i czeka na rozpatrzenie. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie tak jak w ubiegłych latach. Udział wezmą dzieci z gmin:
Gmina Lgota Wielka 3 grupy,
Gmina Czastary 4 grup,
Gmina Oporów- 2 grupy,
Gmina Lututów- 3 grupy,
Gmina Regnów 2 grupy,
Miasto Bełchatów 12 grup,
Gmina Opoczno 8 grup,
Gmina Sławno 5 grup,
Gmina Wieruszów 4 grup ,
Gmina Godzianów 5 grup ,
Gmina Kocierz Południowy 3 grupy,
Gmina Ozorków 2 grupy,
Gmina Klonowa 2 grupy,
Gmina Rokiciny 5 grup,
Gmina Mokrsko 4 grupy,
Kutno 10 grup,
Gmina Dłutów 2 grupy,
Gmina Głowno 5 grup,
Gmina Rzeczyca 2 grupy,
Gmina Wieluń 9 grup.
Dzieci będą miały zajęcia w grupach nie większych niż 15. osobowe.
Na pływalniach zlokalizowanych w:
Bełchatowie, Opocznie, Słoku, Kępnie, Pabianicach, Ozorkowie, Sieradzu, Brzezinach, Wieluniu, Rawie Mazowieckiej, Kutnie, Opocznie,


Umiem pływać
Zadanie „Program powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie łódzkim” adresowany jest do uczniów klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych z 20 jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego. Zgłoszonych zostało 90 grup ze szkół podstawowych około 1300 osób. Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej Umiejętność pływania od najmłodszych lat jest bardzo pożądaną umiejętnością, zapewnia komfort psychiczny i ogranicza lęk przed wodą. Obecnie pływanie jest traktowane jako jedna z podstawowych umiejętności, które powinien posiadać człowiek a dzięki niej podnoszona jest wydolność i sprawność człowieka. Pływanie to sposób na zapobieganie i korekcję wad postawy oraz podnoszenie sprawności fizycznej. To także kształtowanie kultury sportowej, rozwijanie potrzeby ruchu i prowadzenia zdrowego trybu życia u człowieka. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z nauki pływania wzbogacają zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci. Powodują chęć sprawdzenia się w rywalizacji sportowej przez co chętniej uczestniczą w tych zajęciach. Na zajęciach z nauki pływania dzieci nabywają wiadomości z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie. Co roku w województwie łódzkim dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skuteczną metodą zapobiegania nim jest świadomość zagrożeń na jakie narażeni są korzystający z akwenów wodnych oraz umiejętność pływania.

Krajowe Zrzeszenie LZS
Promuje Łódzkie
Centralny Ośrodek Sportu
Ministerstwo Sportu i Turystyki
czerwony