Władze

Najwyższą władzą jest Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbywa się co 4 lata. Wybiera on przewodniczącego, Radę Wojewódzką oraz Komisję Rewizyjną. Rada liczy wraz z przewodniczącym 25 członków. Przewodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi Jest Marek Mazur. Rocznik 1956. Jest absolwentem Wyższej Szko­ły Administracji Publicznej w Łodzi oraz łódzkiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej W LZS działa od 1976 roku. W latach 1986-1999 był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Z LZS w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2000 roku do 2003 był zastępcą przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Z LZS w Łodzi, od 2004 roku jest jej przewodniczącym. Od 2006 roku pełni funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zastępcami przewodniczącego są: Szczepan Krajda i Zdzisław Wawrzewski, sekretarzem Janusz Kamiński, a skarbnikiem Zbigniew Słomski.

Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Łodzi (2016-2019)

Władze

Przewodniczący - Marek Mazur
Zastępca Przew. - Szczepan Krajda - pow. bełchatowski
Zastępca Przew. - Zdzisław Wawrzewski - pow. piotrkowski
Sekretarz - Janusz Kamiński - pow. radomszczański
Skarbnik - Zbigniew Słomski - pow. pajęczański

Członek Prezydium - Andrzej Frankowski - pow. sieradzki
Członek Prezydium - Tadeusz Kruk - pow. skierniewicki
Członek Prezydium - Władysław Sokół - pow. kutnowski
Członek Prezydium - Sławomir Zieliński - pow. opoczyński

Członek Rady - Karol Czeropski - pow. pajęczański
Członek Rady - Zenon Dąbrowski - pow. łęczycki
Członek Rady - Jan Gurazda - pow. bełchatowski
Członek Rady - Tomasz Janczak - pow. kutnowski
Członek Rady - Krzysztof Janeczek - pow. rawski
Członek Rady - Henryk Maciejewski - pow. łódzki gr.
Członek Rady - Mirosław Madej - pow. pabianicki
Członek Rady - Piotr Mróz - pow. łódzki wsch.
Członek Rady - Andrzej Myczka - pow. łowicki
Członek Rady - Janusz Pachulski - pow. radomszczański
Członek Rady - Tomasz Smolnik - pow. wieluński
Członek Rady - Mirosław Sójka - pow. łódzki wsch.
Członek Rady - Piotr Stępień - pow. piotrkowski gr.
Członek Rady - Daniel Walak - pow. zgierski
Członek Rady - Krzysztof Wójcik - pow. piotrkowski
Członek Rady - Dariusz Zakonnik - pow. rawski


Wojewódzka Komisja Rewizyjna (2016-2019)

Przewodniczący - Maria Morawska - pow. opoczyński
Zastępca Przew. - Władysław Błoch - pow. bełchatowski
Sekretarz - Andrzej Okupski - pow. łódzki gr.
Członek - Marek Ciąpała - pow. kutnowski
Członek - Waldemar Krajewski - pow. łowicki

Krajowe Zrzeszenie LZS
Promuje Łódzkie
Centralny Ośrodek Sportu
Ministerstwo Sportu i Turystyki
czerwony