Strona główna

WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE
LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
w ŁODZI

ul. Piotrkowska 230/232, 90-360 Łódź
tel/fax: 42 636 01 52
tel. 605 23 04 23; 605 21 04 23
email: biuro@lodzkielzs.pl

Ośrodek Sportowo Szkoleniowy LZS
ul. Piotrkowska 16, 97-510 Ręczno
tel./fax 44 781 32 84

Łódzkie promuje


Władze


W dniu 23.04.2016 r. XIX Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego wybrał nowe władze Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi.


Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Łodzi (2016-2019)
Przewodniczący - Marek Mazur
Zastępca Przew. - Szczepan Krajda - pow. bełchatowski
Zastępca Przew. - Zdzisław Wawrzewski - pow. piotrkowski
Sekretarz - Janusz Kamiński - pow. radomszczański
Skarbnik - Zbigniew Słomski - pow. pajęczański
Członek Prezydium - Andrzej Frankowski - pow. sieradzki
Członek Prezydium - Tadeusz Kruk - pow. skierniewicki
Członek Prezydium - Władysław Sokół - pow. kutnowski
Członek Prezydium - Sławomir Zieliński - pow. opoczyński
Członek Rady - Karol Czeropski - pow. pajęczański
Członek Rady - Zenon Dąbrowski - pow. łęczycki
Członek Rady - Jan Gurazda - pow. bełchatowski
Członek Rady - Tomasz Janczak - pow. kutnowski
Członek Rady - Krzysztof Janeczek - pow. rawski
Członek Rady - Henryk Maciejewski - pow. łódzki gr.
Członek Rady - Mirosław Madej - pow. pabianicki
Członek Rady - Piotr Mróz - pow. łódzki wsch.
Członek Rady - Andrzej Myczka - pow. łowicki
Członek Rady - Janusz Pachulski - pow. radomszczański
Członek Rady - Tomasz Smolnik - pow. wieluński
Członek Rady - Mirosław Sójka - pow. łódzki wsch.
Członek Rady - Piotr Stępień - pow. piotrkowski gr.
Członek Rady - Daniel Walak - pow. zgierski
Członek Rady - Krzysztof Wójcik - pow. piotrkowski
Członek Rady - Dariusz Zakonnik - pow. rawski

Wojewódzka Komisja Rewizyjna (2016-2019)
Przewodniczący - Maria Morawska - pow. opoczyński
Zastępca Przew. - Władysław Błoch - pow. bełchatowski
Sekretarz - Andrzej Okupski - pow. łódzki gr.
Członek - Marek Ciąpała - pow. kutnowski
Członek - Waldemar Krajewski - pow. łowicki


Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS i Woj. Komisja Rewizyjna kadencja 2012-2015: ściągnij


Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS i Woj. Komisja Rewizyjna kadencja 2008-2011: ściągnij


Dane teleadresowe do Powiatowych Zrzeszeń LZS Woj. Łódzkiego: ściągnij


Copyright © 2018 WZ LZS Łódź - Wszelkie prawa zastrzeżone

Do odczytania komunikatów z tej strony należy użyć czytnika pdf, np Acrobat Reader

Valid HTML 4.01 Transitional

Strona główna