Rok 2021

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zawarło umowę na rzecz zbiorowego ubezpieczenia (ubezpieczyciel PZU S.A.) członków Wojewódzkich Zrzeszeń LZS od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW oraz ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pimo Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS POBIERZ Osób uczestniczących w zawodach sportowych w drodze do i z oraz w treningach na rok 2020. Ubezpieczeniu […]

Świętej Pamięci Zbigniew Andrzejak

Zmarł zasłużony działacz WZ LZS w Łodzi Zbigniew Andrzejak. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…Wspieramy w bólu i rozpaczy… Zbigniew Andrzejak, to kolejny oddany działacz LZS który z nami się pożegnał. Wieloletni przewodniczący Rady Gminnej LZS w Ostrówku, przewodniczący Rady Powiatowej LZS w Wieluniu, a przede wszystkim założyciel i prezes UMKS Ostrowia Ostrówek. Założyciel […]

Umiem Pływać

WZ LZS w Łódiz bierze udział w konkursie na realizację programu „Umiem Pływać” w roku 2021. Zgłosiło się 50 gmin z terenu województwa łódzkiego. Czekamy na ogłoszenie konkursu przez Województwo Łódzkie oraz wyniki konursu z Ministerstwa.