Zbiórka elektrośmieci

Z satysfakcją informujemy, że Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

prowadzi akcję „Dbamy o nasze środowisko wspierając sport”,

polegającą na zbiórce elektrośmieci (zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny).

Operatorem zbiórki elektrośmieci jest Spółka Eco Harpoon – Recycling sp. z o.o., z siedzibą w 05-152 Czosnów, Cząstków Mazowiecki 128.
Firma Eco Harpoon-Recycling sp. z o.o. podjęła współpracę min. z Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów oraz podpisała umowę o współpracy z Krajowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych i Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Łodzi.

Nasza akcja polega na zgromadzeniu i wskazaniu punktu odbioru elektrośmieci oraz podaniu daty, a przedstawiciel Spółki we własnym zakresie i na własny koszt dokona odbioru. Wszelkie informacje o odbiorze prosimy podać do WZ LZS tel. 605 230 423, 605 210 423. Spółka za zebrany zużyty sprzęt wspiera działalność Ludowych Zespołów Sportowych, udzielając nam pomocy finansowej przy organizacji imprez sportowych i zakupu podstawowego sprzętu sportowego.

Nasz partner może zebrać elektrośmieci w formie objazdowej, należy tylko wskazać miejscowość i dzień, a Spółka pojawi się i odbierze zużyty sprzęt sprzed domu (w załączeniu plakat informacyjny).

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie całego kraju przy klubach sportowych zrzeszonych w LZS podlegają przepisom o tzw. nieprofesjonalnym zbierającym.

Spółka na podstawie ustaw z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1803); ustawy z 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23.10.2015 r. poz. 1688), oraz ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, jak również w nawiązaniu do podpisanej umowy w dniu 16.10.2019 r. z KZ LZS i umowy z WZ LZS w Łodzi z dnia 19.09.2019 r. zleciła klubom LZS zgromadzenie elektrośmieci w ramach Nieprofesjonalnego Punktu Zbiórki Odpadów zużytego sprzętu rtv i agd.

Pobierz plakat „DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO WSPIERAJĄC SPORT”