Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Operatorem Rządowego Programu Klub

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2022 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie zostało wybrane operatorem krajowym Programu Klub — edycja 2022. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam tego odpowiedzialnego zadania, jednocześnie zapewniamy, że w pełni zrealizujemy założenia Programu Klub — edycja 2022. Rozpoczęcie naboru do programu zaplanowano na 7 kwietnia, okres składania wniosków na 60 dni.  Do podziału jest 66,5 miliona złotych!

Przypominamy, że w ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Ministerstwo dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach tego programu od 2016 roku. Program skierowany jest do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Link do strony programu: rzadowyprogramklub.pl