Ruszył nabór wniosków do programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU!

Od wtorku 10 maja składać można wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, wynajem obiektów treningowych lub organizację zawodów w ramach nowego programu prewencyjnego Dobrej Drużyny PZU. Wnioskodawcy mogą otrzymać nawet do 15 000 zł. Czas na zgłoszenie mija 30 czerwca br.  Dobra drużyna PZU to ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do
18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością. Ambasadorem programu jest pierwsza rakieta świata Iga Świątek. Program ma na celu aktywizację sportową dzieci i młodzieży, jak również wspieranie klubów, drużyn oraz wybranych projektów sportowych związków i stowarzyszeń. O programie szczegółowo informował przedstawiciel PZU na naszym ubiegłorocznym Kongresie Sportu Wiejskiego.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej programu www.dobradruzynapzu.pl. O przyznaniu środków nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uzyskanych w procedurze oceny punktów. Na ich podstawie stworzony zostanie ranking, który wyłoni beneficjentów programu. Zakwalifikowane podmioty zostaną podzielone według trzech progów przyznanego dofinansowania: 5 000 zł, 10 000 zł i 15 000 zł. Są pieniądze dla ponad 300 podmiotów.

O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, kluby i związki sportowe.

Środki pozyskane w programie prewencyjnym można przeznaczyć na: zakup sprzętu i strojów sportowych, wynajem obiektów na treningi i zawody, udział w turniejach i zawodach sportowych, np. transport i wpisowe, organizację zawodów m.in. nagrody, obsługa sędziowska, obsługa medyczna, zakup napojów dla uczestników, inne koszty związane z organizacją zawodów dla dzieci i młodzieży.