Trwa nabór wniosków do programu „Sportowe Wakacje +” MSiT i Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, krajowym operatorem programu „Sportowe Wakacje+” czyli programu którego celem jest dofinansowywanie obozów sportowych. 

Pula przeznaczonych środków na ten cel to 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych, odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Uwaga, są dwa terminy składania wniosków.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioski o refundację kosztów obozu można składać do 30.06.2022 r Refundacja dotyczy obozu, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje.

Zasady i regulamin znajduje się na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/