Od 1 września 2022 nastąpią ważne zmiany w zwolnieniach z lekcji WF

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk zapowiedział, że od 1 września bieżącego roku nastąpią duże zmiany w zwolnieniach z lekcji WF. Od teraz uczniowie nie będą mogli uzyskać zwolnienia semestralnego lub dłuższego od lekarza rodzinnego, takie zwolnienie będą mogli otrzymać jedynie od lekarza specjalisty np. ortopedy, kardiologa itp. Te zmiany mają radykalnie zmniejszyć duży odsetek dzieci które nie biorą udziału w zajęciach wychowania fizycznego ze względu na zwolnienie lekarskie (30 proc.). Drugą zmianą która zostanie wprowadzona już wkrótce będzie program Narodowa Baza Talentów, w ramach którego każdy nauczyciel WF będzie zobowiązany do przeprowadzenia szeregu testów w każdym semestrze, które pozwolą na „wyłowienie” talentów sportowych. Ta zmiana zostanie wprowadzona na terenie całego kraju od 1 września 2023, w tym roku pilotażowo program ten uruchomiony zostanie na Lubelszczyźnie i Opolszczyźnie.

 

 

źródła: https://www.gov.pl/web/sport; rp.pl