Powstało Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego

Profesjonalizacja branży i upowszechnianie dobrych praktyk na rynku usług turystycznych to główne cele działalności Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego (CMRT), które 27.01.2023 zainaugurowało swoją misję.

CMRT realizuje swoją misję poprzez monitoring funkcjonowania rynku, ujawnianie nieprawidłowości, inicjowanie zmian w przepisach i upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa w turystyce mające wpływ na bezpieczeństwo klientów. W planach działalności Centrum jest także aktywne wpływanie na poprawę świadczonych usług turystycznych.

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego pełni funkcję edukacyjną w zakresie stosowania przez przedsiębiorców i innych uczestników rynku turystycznego regulacji prawnych, w szczególności ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Działalność CMRT skoncentrowana jest na realizacji następujących zadań:

  • monitoring niezgodnych z prawem praktyk na rynku usług turystycznych
  • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie stosowania prawa w turystyce
  • kształtowanie dobrych praktyk w działalności na rynku usług turystycznych
  • upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy dot. prawa w turystyce
  • wyjaśnianie wątpliwości dot. stosowania przepisów prawa w turystyce
  • szkolenia skierowane do branży turystycznej, w zakresie prawa w turystyce
  • inicjowanie zmian w przepisach prawa w turystyce.

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego powstało z inicjatywy: Polskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, TUgether Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

 

 

 

 

Źródło Ministerstwo Sportu i Turystyki