Program „Aktywna Szkoła”. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywa Szkoła”. Celem programu jest otwarcie przyszkolnych obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców w godzinach pozalekcyjnych i w weekendy. Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Operatorem programu jest Fundacja Orły Sportu.

Głównym celem programu „Aktywna Szkoła” jest przeciwdziałanie negatywnemu trendowi w zakresie aktywności fizycznej Polaków, szczególnie dzieci i młodzieży.

Impulsem do zmian ma być udostępnienie szkolnej infrastruktury sportowej – boisk, hal i sal – wraz z zapewnieniem profesjonalnej opieki trenerów dla lokalnych społeczności.

Nabór wniosków o przystąpienie do programu „Aktywna Szkoła” ruszył 2 kwietnia i od razu przyciągnął uwagę placówek edukacyjnych z całego kraju.

Po tygodniu aplikacje do projektu przesłały szkoły z co trzeciej gminy i z ponad 20 proc. polskich powiatów.

W ramach projektu „Aktywna Szkoła” na terenie szkół i Orlików w dni powszednie i weekendy odbywać się będą zajęcia sportowe dostępne dla wszystkich mieszkańców – nie tylko uczniów.

Wynagrodzenie osób prowadzących wspomniane zajęcia będzie finansowane w całości przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Każda zgłaszająca się do programu szkoła może uzyskać wsparcie dla trenerów i animatorów na nawet 1500 godzin rocznie o wartości 90 tys. złotych.

Dodatkowo placówka uczestnicząca w przedsięwzięciu może otrzymać dofinansowanie sprzętu sportowego aż do 25 tys. złotych.

Resort sportu zakłada, że program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin – oferta jest wielopokoleniowa.

Ze środków ministerialnych realizowane będą trzy główne filary projektu:
1. „Aktywny Weekend” : zajęcia sportowe w weekendy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (minimum 6 godzin).
2. „Aktywny Orlik”: zajęcia sportowe odbywające się przez 7 dni w tygodniu, czyli miesięcznie do 100 godzin zajęć sportowych dostępnych dla każdego.
3. „Aktywny do Kwadratu”. W tym przypadku zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a dla klas I-III – 1 raz w tygodniu. Formuła będzie dopasowana do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej.

Do końca roku 2024 MSiT przeznaczy na cele programów „Aktywna Szkoła” i „Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego” aż 335 mln złotych.

Termin składania wniosków upływa 19 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywna Szkoła” można znaleźć na stronie: https://www.aktywnaszkola.pl