Przez 25 lat działamy w mniejszych regionach

Podział administracyjny kraju w 1975 roku spowodował, że na okres prawie ćwierć wieku łódzkie podzielono na mniejsze województwa: piotrkowskie, skierniewickie, sieradzkie i łódzkie. Część gmin przydzielono do województwa płockiego. 10 lipca 1975 roku na Zjeździe Wojewódzkim dostosowano struktury Zrzeszenia LZS do struktur administracji publicznej. Zaraz potem odbyły się Zjazdy w nowych województwach, w piotrkowskim –18.07.1975 r., skierniewickim – 24.07.1975 r. i w sieradzkim – 7.08.1975 r. „Ciosem, który szczególnie odczuły wszystkie organizacje działające na wsi, w tym także Zrzeszenie LZS, była reforma administracji terenowej. Wpłynęło to na rozbicie dotychczas wypracowanych struktur, wpłynęło na odejście wielu doświadczonych działaczy społecznych, którzy krzewili sport i kulturę fizyczną na wsi w ramach poprzedniej struktury- gmin i powiatów.” W Na szczęście, w latach 70. tematyką wiejskiej kultury fizycznej żywo interesowały się lokalne media, szczególnie prasa. To pozwalało na pokazanie problemu w skali szerszej niż lokalna. „Jako gazeta typowo miejska „Express Ilustrowany” nie zajmował się dotychczas bliżej sprawami sportu wiejskiego. Ale w zmienionej strukturze administracyjnej kraju, kiedy to Łódź zbliżyła się niejako do wsi, problemy sportu wiejskiego nie mogą pozostać nam obojętne. Łódź wraz z całym swoim województwem tworzy bowiem jeden organizm administracyjny, a tym samym i jednolity organizm sportowy. Patrząc perspektywicznie, wieś może mieć duży współudział w tworzeniu sportowego dorobku całego województwa miejskiego łódzkiego.”

Poniżej władze LZS w mniejszych województwach, członkowie Prezydium Rad Wojewódzkich Zrzeszenia LZS w latach 1975-1999: 
w województwie łódzkim 

Rada Wojewódzka Z LZS – 10.07.1975 rok (po reformie administracyjnej i przejściu części działaczy do nowych województw zmieniła skład Prezydium).

Przewodniczący                  – Zdzisław Skibior                                                                                                                z-ca przewodniczącego      –  Gabriel Plocek, Henryk Wójcik, Józef Szczerba, Stanisław Jakubowski              sekretarz                             –  Zdzisław Szychowski,                                                           skarbnik                              –  Stanisław Majchrowski,                                                                     członkowie                         –  Henryk Langierowicz, Zygmunt Kołacz, Anna Stefaniak, Ryszard Wójciak  przewodniczący WKR       – Wincenty Staruch,

IX Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 18.03.1979 rok                      Przewodniczący                  - Zdzisław Skibior                                               z-ca przewodniczącego      -  Stanisław Jakubowski, Henryk Wójcik, Józef Szczerba sekretarz                             -  Zdzisław Szychowski                                  skarbnik                              - Krzysztof Drzewiecki                                     członkowie                         -  Elżbieta Dyniak, Mirosław Nikiel (od 1981 Zofia Żytkowiak), Jerzy Chojnacki,                                                         
                       Bogusław Szubert, Mirosław Piwowarski, (od 1981 Tomasz Bystroński) Przewodniczący WKR        - Wincenty Staruch,
X Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 24.03.1984 rok

Przewodniczący                  – Zdzisław Skibior (od 1986 Kazimierz Orzechowski)                                              z-ca przewodniczącego      –  Stanisław Jakubowski ( od 1986 Stanisław Łaszkiewicz – urzędujący),                                                                 Józef Szczerba                                                                                     sekretarz                             –  Zdzisław Szychowski                                                           skarbnik                              – Tomasz Bystroński                                                                                                        członkowie                           – Elżbieta Dyniak, Mirosław Boncela, Mieczysław Gajderowicz, Michał                                                                  Ojrzyński, Wojciech Pisarski, Marian Salski,                                                przewodniczący WKR       – Wincenty Staruch,

XI Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 19.03.1988 rok
 • Przewodniczący                  – Kazimierz Orzechowski
 • z-ca przewodniczącego      –  Stanisław Łaszkiewicz, Józef Szczerba
 • sekretarz                             – Bolesław Siutowicz
 • skarbnik                              – Zbigniew Trzeciak
 • członkowie                          – Krzysztof Drzewiecki, Elżbieta Dyniak, Zbigniew Frączyk,
  Mieczysław Gajderowicz, Zdzisław Ignaczak, Wojciech Pisarski przewodniczący WKR       – Wincenty Staruch,
 • XII Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 1991 rok
 • Przewodniczący                  – Stanisław Łaszkiewicz
 • z-ca przewodniczącego       – Józef Szczerba
 • sekretarz                             – Bolesław Siutowicz
 • skarbnik                              – Krzysztof Drzewiecki
 • członkowie                         – Kazimierz Gęszczak, Marek Jóźwiak, Ignacy Pietrusewicz
 • przewodniczący WKR       –  Kazimierz Kurtasiński,
 • XIII Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 14.01.1996 rok
 • Przewodniczący                  – Stanisław Łaszkiewicz
 • z-ca przewodniczącego       – Tomasz Bystroński, Kazimierz Gęszczak
 • sekretarz                             – Bolesław Siutowicz
 • członkowie                      – Marek Jóźwiak, Ignacy Pietrusewicz, Wojciech Świątek, Krzysztof
  Zatorski, Ryszard Nowakowski,
 • przewodniczący WKR       – Kazimierz Kurtasiński
 • w województwie piotrkowskim
 • I Wojewódzki Zjazd Delegatów – 18.07.1975 r.
 • Przewodniczący                     – Stanisław Boczek (do 1977 r.)
 • Marian Biniek (od 1977 r.)
 • Z-cy Przewodniczącego        – Jerzy Rudecki (do 1976 r.)
 • Marian Kacperczyk (od 1976 r.)
 • Mirosław Olejniczak, Marian Rzepecki
 • Sekretarz                                – Maciej Jarnecki (1975-1978)
 • Szymon Szpoton (od 1978 r.)
 • Hieronim Hubar (od 1978 r.)
 • Skarbnik                                 – Lucjan Gumola
 • Członkowie                            – Marian Kacperczyk, Grażyna Mateusiak, Feliks Bińkowski,
 • Waldemar Kimel, Zbigniew Dziurdź
 • Przewodniczący WKR           – Władysław Wawrzyńczak
 • II Wojewódzki Zjazd Delegatów – 12.03.1979 r.
 • Przewodniczący                     – Franciszek Jaciubek
 • Z-cy Przewodniczącego       – Marian Kacperczyk (do 1981 r.), Tadeusz Adamczyk (od 1982
  r.), Genowefa Baran
 • Sekretarze                              – Szymon Szpoton (do 1982 r.)
 • Hieronim Hubar (do 1981 r.)
 • Marek Mazur (od 1983 r.)
 • Członkowie                            – Feliks Bińkowski, Zdzisław Inglot, Jerzy Kasperczyk,
 • Włodzimierz Kuna, Józef Piejko, Marian Rzepecki
 • Przewodniczący WKR           – Władysław Wawrzyńczak
 • III Wojewódzki Zjazd Delegatów – 15.03.1984 r.
 • Przewodniczący                     – Franciszek Jaciubek
 • Z-ca Przewodniczącego         – Tadeusz Adamczyk (do 1985 r.)
 • Marek Mazur (od 1986 r.)
 • Sekretarz                                – Marek Mazur (do 1986 r.)
 • Zbigniew Pietras (od 1986 r.)
 • Antoni Tomczyk (od 1987 r.)
 • Członkowie                            – Feliks Bińkowski, Waldemar Berent, Hieronim Hubar,
 • Szymon Szpoton, Marian Kacperczyk, Marian Sobutkowski,
 • Andrzej Świdziński
 • Przewodniczący WKR           – Władysław Wawrzyńczak
 • IV Wojewódzki Zjazd Delegatów – 24.03.1988 r.
 • Przewodniczący                     – Franciszek Jaciubek
 • Z-ca Przewodniczącego         – Marek Mazur
 • Marian Kacperczyk
 • Sekretarz                                – Antoni Tomczyk (do 1989 r.)
 • Stanisław Jureńczyk (od 1991 r.)
 • Członkowie                            – Feliks Bińkowski, Zdzisław Inglot, Stanisław Kardas,
 • Marek Filipczak, Szymon Szpoton, Hieronim Hubar,
 • Marian Sobutkowski
 • Przewodniczący WKR           – Władysław Wawrzyńczak
 • V Wojewódzki Zjazd Delegatów – 18.04.1991 r.
 • Honorowy Przewodniczący   – Franciszek Jaciubek
 • Przewodniczący                     – Marek Mazur
 • Z-ca Przewodniczącego         – Stanisław Kardas
 • Sekretarz                                – Stanisław Jureńczyk (do 1994 r.)
 • Członkowie                            – Feliks Bińkowski, Maria Morawska, Szczepan Krajda,
 • Kazimierz Winciorek, Wojciech Kaczmarek, Zygmunt Maks,
 • Krzysztof Wójcik
 • Przewodniczący WKR           – Stanisław Komidzierski
 • VI Wojewódzki Zjazd Delegatów – 23.02.1996 r.
 • Przewodniczący                     – Marek Mazur
 • Z-ca Przewodniczącego         – Stanisław Kardas
 • Członkowie                            – Maria Morawska, Szczepan Krajda, Krzysztof Wójcik,
 • Feliks Bińkowski, Kazimierz Winciorek
 • Przewodniczący WKR           – Piotr Mróz
 •  w województwie sieradzkim
 • I Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 7.08.1975 r.
 • Przewodniczący               –  Zygmunt Blaznik
 • Za- ca przewodniczącego – Stanisław Chrzan, Antoni Demczyk,
 • Sekretarz                          – Jerzy Piotrowski. Mirosław Andrychowicz,
 • Skarbnik                           – Jerzy Smus
 • Członkowie                      – Wojciech Kabza, Kazimierz Zieliński, Henryk Antosiak, Halina Korczak, Zbigniew Trzeciak, Franciszek Kajszczak, Andrzej Kwiatkowski
 • Przewodniczący WKR      – E.Pędzik
 • II Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS –  1979 r.
 • Przewodniczący               –  Janusz Urbaniak
 • Za- ca przewodniczącego – Stanisław Chrzan, Grzegorz Domagała
 • Sekretarz                          – Jerzy Piotrowski. Maciej Spałwski,
 • Skarbnik                           – Jerzy Smus
 • III Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 9.03.1984 r.
 • Przewodniczący               –  Stanisław Chrzan
 • Za- ca przewodniczącego – Mirosław Andrychowicz, Maria Prus
 • Sekretarz                          –  Wojciech Świątek
 • Skarbnik                           – Kazimierz Zieliński
 • Członkowie         – Maciej Spławski, Jerzy Smus, Henryk Antosiak, Zbigniew
  Urbaniak, Tadeusz Kędzia, Andrzej Kwiatkowski, Jan
  Jaczaszkiewicz, Marek Kulczyk
 • Przewodniczący WKR      – E.Pędzik
 •     w województwie  skierniewickim
 • I Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 24.07.1975 r.
 • Przewodniczący               – Lech Nowacki
 • Za- ca przewodniczącego – Władysław Szrajbrowski, Janina Fedorczyk, Kazimierz Borys,
 • Sekretarz                          – Marian Kowalski
 • Skarbnik                           – Jan Ochirko
 • Członkowie                      – Józef Kobyłecki, Barbara Łukasiewicz, Wojciech Maryniak,
 • Antoni Matyjaszek, Wojciech Zembowicz, Stefan Grzybek, Marian
  Zwierz
 •  II Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 10.03.1979 r.
 • Przewodniczący               – Lech Nowacki
 • Za- ca przewodniczącego – Władysław Szrajbrowski, Janina Fedorczyk, Kazimierz Borys,
 • Sekretarz                          – Marian Kowalski
 • Skarbnik                           – Józef Kobyłecki
 • Członkowie                      – Waldemar Dąbrowski, Wojciech Maryniak,
 • Eugieniusz Nolberczak, Wiesław Sobczyk, Wojciech Zembowicz,
 •  III Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 25.02.1984 r.
 • Przewodniczący               – Lech Nowacki
 • Za- ca przewodniczącego – Władysław Szrajbrowski, Grażyna Olszewska, Marian Kowalski
 • Sekretarz                          – Wiesław Łazęcki, Tadeusz Kruk
 • Skarbnik                           – Józef Kobyłecki
 • Członkowie                      –  Wiesław Iwańczyk, Marian Kucharek, Andrzej Mikina ( od 1986
  Witold Florek), Ludwik Wołczyński,
 • IV Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 19.03.1988 r.
 • Przewodniczący               – Benedykt Suchecki
 • Za- ca przewodniczącego – Władysław Szrajbrowski, Grażyna Olszewska, Marian Kowalski,
 • Sekretarz                          – Wiesław Łazęcki, Tadeusz Kruk
 • Skarbnik                           – Marian Kucharek
 • Członkowie                      –  Adam Nagat, Wacław Iwańczyk, Maciej Stawicki,
 • Aleksandra Szulen, Roman Biedny,  Zigniew Lorenc
 • V Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 18.05.1991 r.
 • Przewodniczący               – Wiesław Łazęcki
 • Za- ca przewodniczącego – Maciej Stawicki
 • Sekretarz                          –  Tadeusz Kruk
 • Skarbnik                           – Marian Kucharek
 • Członkowie                      –  Aleksandra Szulen, Jerzy Brocki, Andrzej Myczka
 • Przewodniczący WKR     – Stefan Paterka
 •  VI Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 30.03.1996 r.
 • Przewodniczący               – Tadeusz Gajda
 • Za- ca przewodniczącego – Andrzej Myczka, Wiesław Łazęcki (Jerzy Brocki, Tadeusz Kruk)
 • Sekretarz                          –  Tadeusz Kruk
 • Skarbnik                           – Marian Kucharek
 • Członkowie                      – Jerzy Brocki, Maciej Stawicki,
 • Przewodniczący WKR     – Stefan Paterka