O Nas

Władze

Najwyższą władzą jest Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbywa się co 4 lata. Wybiera on Prezesa, Radę Wojewódzką oraz Komisję Rewizyjną. Rada liczy wraz z przewodniczącym 19 członków. Prezesem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi jest Marek Mazur. Rocznik 1956. Jest absolwentem Wyższej Szko­ły Administracji Publicznej w Łodzi oraz łódzkiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej W LZS działa od 1976 roku. W latach 1986-1999 był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Z LZS w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2000 roku do 2003 był zastępcą przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Z LZS w Łodzi, od 2004 roku jest jej przewodniczącym. Od 2006 do 2018 roku pełnił funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wiceprezesami są: Konrad Gwóźdź i Zdzisław Wawrzewski, sekretarzem Władysław Błoch.


IMG_7710
Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Łodzi (2021-2025)

Wykaz Członków Rady Wojewódzkiej LZS

Prezes – Marek Mazur
Wiceprezes – Zdzisław Wawrzewski – pow. piotrkowski
Wiceprezes – Konrad Gwóźdź – pow. opoczyński
Sekretarz – Władysław Błoch – pow. bełchatowski

Członek Zarządu – Mirosław Sójka – pow. łódzki wschodni
Członek Zarządu – Zbigniew Słomski pow. pajęczański
Członek Zarządu – Andrzej Myczka pow. łowickiKomisja Rewizyjna 

Przewodniczący – Waldemar Krajewski

Zastępca Przewodniczącego – Piotr Mróz

Sekretarz – Kazimierz Kurtasiński

Członek Komisji– Marek Ciąpała

Członek Komisji – Andrzej Gudzio

Plan pracy komisji (pdf.)

Członek Rady – Karol Czeropski – pow. pajęczański
Członek Rady – Zenon Dąbrowski – pow. łęczycki
Członek Rady – Jan Gurazda – pow. bełchatowski
Członek Rady – Tomasz Janczak – pow. kutnowski
Członek Rady – Krzysztof Janeczek – pow. rawski
Członek Rady – Sławomir Supera – pow. skierniewicki
Członek Rady – Piotr Majer – pow. poddębicki
Członek Rady – Sławek Zieliński – pow. opoczyński
Członek Rady – Marcin Dens – pow. brzeziński
Członek Rady – Daniel Walak – pow. zgierski
Członek Rady – Aleksander Kowalski – pow. sieradzki
Członek Rady – Dariusz Zakonnik – pow. rawski

Załączniki