Program Klub

Celem Rządowego Programu „Klub” jest wsparcie finansowe klubów zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Dzięki temu wsparciu nawet najmniejsze kluby mają mieć możliwość szkolenia i wyszukiwania młodych sportowych talentów. 

Beneficjentami zadania mogą być kluby których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. złotych. 

Kluby mogą otrzymać jednorazowo 10 tys. złotych w przypadku gdy są klubami jednosekcyjnymi lub 15 tys. złotych w przypadku gdy są klubami wielosekcyjnymi. Środki te mogą zostać przekazane na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych. 

Jednym z ważnych wymogów programu jest przeprowadzenie testów sprawnościowych pośród uczestników programu, wyniki te należy później wprowadzić do elektronicznej bazy danych „Narodowa Baza Talentów”, dzięki temu młode talenty sportowe mają być wyłapywane na jak najwcześniejszym etapie rozwoju dzięki czemu będzie możliwe ich odpowiednie wsparcie. 

W województwie łódzkim z programu skorzystało 319 klubów poniżej wykaz:

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=pl&mid=1h2L6229x79eD5y7Pt5_8tkwjJ2fS4hQ&ll=51.753007426367965%2C19.454910523713096&z=13