INSTRUKCJA SYSTEMU ZGŁOSZEŃ- InstrukcjaRosterAtletics