Umiem Pływać

Ideą programu „Umiem Pływać” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć nauki pływania dla dzieci klas I – III szkoły podstawowej w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 20 godzin na jednego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia realizowane są w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej z grupy. Zajęcia podsumowywane są sprawdzianami z poszczególnych stylów pływackich.

Podstawowymi celami realizacji powszechnej nauki pływania dla dzieci jest zapoznanie oraz uświadomienie dzieci na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą przebywanie na obszarach wodnych i w wodzie, nauczenie dzieci podstawowych technik pływackich. W ramach realizacji programu szkolenie dzieci podnoszą swoje umiejętności pływackie.

Systematyczne pływanie znakomicie przyczynia się do rozwoju psycho-fizycznego dzieci, niweluje lub eliminuję możliwość wystąpienia wad postawy, podnosi kondycję, pomaga skoordynować ruch oraz podnosi odporność.

Na podstawie przeprowadzonych zajęć powszechnej nauki pływania w latach poprzednich, stwierdzamy, iż efekty zostały osiągnięte. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, nauczyły się poprawnej techniki pływania oraz nabyły wiedzę o bezpieczeństwie, czego dowodem jest wzrastające zainteresowanie programem. Wszystkim instytucjom i podmiotom z którymi mieliśmy przyjemność współpracować przy jego realizacji, pragniemy serdecznie podziękować za tę współpracę.