Aktualności

Spała
Aktualny kalendarz imprez

Pobierz kalendarz imrez sportowych


Spała
Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zawarło umowę na rzecz zbiorowego ubezpieczenia (ubezpieczyciel PZU S.A.) członków Wojewódzkich Zrzeszeń LZS od NNW i OC....
Spała
Dnia 19.09.2020 r. zmarła Mama Przewodniczącego WZ LZS w Łodzi.....
Umiem pływać Umiem Pływać

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, program zostaje wstrzymany do czasu, w którym jego realizacja będzie możliwa (Dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach na basenie). Informujemy również, że program może być przeprowadzany w wakację o ilę sytuacja na to pozwoli.

Spała Regulaminy

Najnowsze Regulaminy dostępne na stronie:
1. I Rzut Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych
2. Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Lekkoatletyce Szkół Ponadpodstawowych i LKS
3. Seniorada Edukacyjna, Nawyki Integracja Oraz Rekreacja: Marsze Nordic Walkin, Wykłady tematyczne, Zabawy Rekreacyjne.
Spała Komunikaty

Najnowszy dostępny komunikat z zawodów to:
1.Komunikat Ogólnopolskich Biegów Przełajowych- Wolbórz- 05.10.2019r.
2.Komunikat Indwidulnych wyników z I rzutu ligi LA, Bełchatów - 25.09.2019r.

Krajowe Zrzeszenie LZS
Promuje Łódzkie
Centralny Ośrodek Sportu
Ministerstwo Sportu i Turystyki
czerwony