Organizator Sportu w Środowisku Wiejskim

Program Organizator Sportu w Środowisku Wiejskim – skierowany jest do czynnych działaczy, organizatorów zawodów sportowych i wszelkiej maści społeczników którzy zajmują się organizowaniem życia sportowego, rekreacyjnego czy też sportowych treningów dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich i małych miast. Ważnym elementem działalności organizatorów jest czynny udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Zrzeszenie LZS.

Zadanie to ma na celu wsparcie finansowe i aktywizację organizatorów sportu na terenach wsi i małych miast, którzy często z powodu braku czasu lub środków nie są w stanie poświęcić dostatecznej uwagi na organizację zawodów, treningów czy innych aktywności fizycznych dla mieszkańców wsi. 

Dzięki wsparciu finansowemu osoby te mogą w większym zakresie poświęcić swój czas na wymienione wyżej cele. Do programu przystąpić mogą osoby które czynnie angażują się w życie sportowe w okręgu swojego działania (gmina, powiat, województwo). Jednym z nadrzędnych celów zadania oprócz aktywizacji organizatorów jest wyszukiwanie szczególnie uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich, często bywa tak, że młodzi wiejscy sportowcy  pomimo wielkiego talentu są niezauważani i nie mogą rozwijać się tylko i wyłącznie przez fakt, że ich wyniki są niedostrzeżone przez duże ośrodki. W tym celu osoby biorące udział w zadaniu muszą co miesiąc wypełniać sprawozdania odnośnie przeprowadzonych zajęć i organizowanych imprez oraz wypisywać najlepsze wyniki szczególnie uzdolnionej sportowo młodzieży, dzięki temu żaden wiejski talent nie zostanie przegapiony.