Lekcje historii

Najstarsze pamiątki

W 2021  roku Ludowe Zespoły Sportowe obchodzą Jubileusz 75.lecia. Wzbogacamy zbiory dokumentów i pamiątek z historii regionu łódzkiego. Teraz prezentujemy, chyba najstarszy jaki posiadamy, proporczyk z 1949 dokumentujący niezwykłe wydarzenie sportowe, jakim był mecz w lekkiej atletyce pomiędzy reprezentacją LZS a Zrzeszeniem Sportowym Włókniarz Łódź na stadionie ŁKS Włókniarz przy Al. Unii 2 w Łodzi […]

Przeczytaj więcej

Historia naszych klubów w latach 1946-2006

Historia pokazała jak ważna dla małych, wiejskich klubów jest przynależność do Zrzeszenia LZS. Kultywowanie tradycji to charakterystyczna cecha mieszkańca wsi. W szybko zmieniającej się rzeczywistości wiejskich zakątków, trudno będzie kolejnym pokoleniom uwierzyć, w jakich warunkach nie tak dawno ich ojcowie i dziadkowie rozgrywali zawody sportowe i czym jeździli (chodzili) na mecze piłkarskie. Większość z prezentowanych poniżej klubów prowadzi kroniki (oby robili to nadal), dzięki którym historia staje się „żywą”. Pozwala to młodszym członkom LZS nabrać wiary, że za przykładem starszych kolegów, trudności nie są straszne, a nawet można dojść do sukcesu. Poniżej zaprezentowano niektóre kluby: te z bogatą 60. letnią historią, te mające międzynarodowe osiągnięcia, te których na wsi jest najwięcej -małe wiejskie LZS, grające w C klasie. Oczywiście przedstawiono też kluby, których zawodnicy rozsławiali LZS, wieś, gminę, powiat, województwo łódzkie i nasz kraj na różnych imprezach rangi światowej, z Igrzyskami Olimpijskimi włącznie. To w tych klubach wybitni sportowcy odgrywają rolę „magnesu” przyciągając najmłodszych do klubu, to oni decydują o popularności danej dyscypliny w środowisku. Poniżej przytaczamy historię klubów, początki ich działalności oraz osiągnięcia z lat 1946-2006. Treści zacytowano z książki "LZS regionu łódzkiego w latach 1946-2006" autor Marek Mazur.

Przeczytaj więcej

Ciekawostki z tamtych lat

Powołując się na informacje z książki "LZS w regionie łódzkim a latach 1946-2006" aut. Marka Mazura, możemy poczytać o ciekawych wydarzeniach związanych z codzienną działalnością LZS. O sposobach na pozyskanie funduszy na działalność, o rekordach życiowych we wspólnych, ciasnych butach, o tym jak przywódca Libii Muammar Kadafi chciała naszych jeżdźców z Bogusławic, o milionie dolarów oferowanych za konia Arcusa z Bogusławic.

Przeczytaj więcej

Turystyka jedną z ważniejszych form edukacji, wypoczynku i sprawności wiejskiej młodzieży.

Z historii 75.lecia LZS regionu łódzkiego wspominamy wspaniałe  inicjatywy organizacji turystyki motorowo-rowerowej. Poczytaj i zobacz zdjęcia. Turystyka dla młodzieży wiejskiej w tamtych latach dziedziną zupełnie nową. Należy wspomnieć, że na przełomie lat 50. i 60. celem Zrzeszenia było zaktywizowanie zmotoryzowanej młodzieży środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego. Sytuacja tej młodzieży znacznie różniła się od obecnej. Chodziło wówczas o zainteresowanie wiejskich użytkowników dróg, wtedy wyłącznie motocyklistów i rowerzystów, nie tylko turystyką, ale przede wszystkim zagadnieniem, który nazywamy ogólnie kulturą drogową.

Przeczytaj więcej

Pierwsze lata działalności LZS w regionie

Pierwsze LZS powstawały w 1946 roku. Wiele z nich działa do dzisiaj, chociaż nie było im łatwo. Na terenach wiejskich ze zrozumiałych względów sport rozwijał się w sposób odmienny. Brak bazy sportowej, sprzętu sportowego i kadry szkoleniowej, wiejscy sportowcy nadrabiali ambicją i pracą. Może dlatego sporty siłowe stały się domeną zawodników LZS. Ogromne zasługi w aktywizacji życia sportowego i rozwoju turystyki na wsi, odegrała bardzo liczna grupa działaczy. Często były jedyną formą aktywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Zawody w dyscyplinach indywidualnych, rozgrywki w grach zespołowych, to przykłady na masowości sportu w Zrzeszeniu. Najbardziej popularną dyscypliną na wsi była i jest piłka nożna.

Przeczytaj więcej