Pierwsze lata działalności LZS w regionie

Po 1945 roku życie sportowe istniało w tych środowiskach, gdzie aktywnie działały  organizacje, takie jak ZMW „Wici”, OMTUR, a także Ochotnicze Straże Pożarne.

W pierwotnych założeniach wiejski sport koordynować miała Powszechna Organizacja Służba Polsce, przy której utworzono komórki ds. organizacji Ludowych Zespołów Sportowych. Podczas obrad II Krajowego Zjazdu Związku „Samopomoc Chłopska” w dniach 11 – 12 marca 1946 roku podjęto specjalną rezolucję popierającą rozwój różnych organizacji wychowania fizycznego i sportu na wsi. Jej wynikiem było m. in. powołanie w centrali najpierw referatu, a później Inspektoratu ds. WF i Sportu. Tam też rejestrowano pierwsze LZS, chociaż wiele innych, w różnych formach już działało.

Kolejnym etapem było powołanie przez ZG ZSCh w grudniu 1948 roku Głównej Rady Sportu Wiejskiego, która podjęła decyzję, że wszystkie formy organizacyjne sportu funkcjonują przy niej. W 1949 roku po raz pierwszy Związek Samopomocy Chłopskiej dokonał spisu zespołów sportowych. Wówczas w województwie łódzkim działało 47 ogniw.

28 września 1949 roku Biuro Polityczne KC PZPR ogłosiło uchwałę w sprawie kultury fizycznej i sportu. W latach 1951-53 LZS przechodzą „ z pod opieki” ZSCH pod organizację Służba Polsce. Uchwałą Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, 19.04.1952 roku powołane zostaje Zrzeszenie        Ludowe Zespoły Sportowe, zaś trzy dni później podczas Ogólnopolskiej Konferencji Aktywu LZS powołano Radę Główną i zwołano kampanię sprawozdawczo – wyborczą w terenie. I Krajowy Zjazd odbył się 22 marca 1953 roku. Przewodniczącym  Rady Głównej Z LZS został wicemarszałek Sejmu PRL, Józef Ozga-Michalski. Ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Sportowego dla Wsi”. Taka struktura organizacyjna trwała przez 3 lata W kwietniu 1955 obradował II Krajowy Zjazd LZS. W kraju Rady Wojewódzkie LZS powstawały w latach 1953-1956.

W 1952 roku jednym z organizatorów Rady Wojewódzkiej Z LZS w Łodzi był Ryszard Marczewski, później wieloletni sekretarz i wiceprzewodniczący Rady Głównej Z LZS. Jako zastępcy kierownika Wydziału Kultury Fizycznej Wojewódzkiego Związku „Samopomocy Chłopskiej”, powierzono mu koordynację działań mających na celu tworzenie Rady Wojewódzkiej Z LZS. Ludowe Zespoły Sportowe było wówczas podporządkowane organizacyjnie i strukturalnie Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”, której junacy organizowali i obsługiwali zebrania LZS na wsi. Komendant Wojewódzki był zarazem przewodniczącym RW, natomiast Marczewski będąc etatowym kierownikiem wydziału kultury fizycznej w POSP, pełnił funkcję sekretarza Rady Wojewódzkiej LZS w Łodzi.

                       

Obrady IV Wojewódzkiej Konferencji Z LZS w Łodzi  Obrady V Wojewódzkiego Zjazdu LZS odbytego w  w dniu 27.02.1960 roku. W środku stoi Widold          dniu 24.03.1063 r Drugi od lewej, Zdzisław Skibior,   Gumiński, przewodniczący RW Z LZS w Łodzi.          trzeci od lewej, Józef Szczerba.                                       Po jego prawej stronie Ryszard Marczewski.

Pierwszy Zjazd Wojewódzki LZS województwa łódzkiego odbył się w 1953 roku. Przewodniczącym wybrano wówczas Witolda Gumińskiego. W 1955 w województwie łódzkim mieliśmy 1040 ogniw LZS, w których zrzeszonych było 38.400 członków, zaś rok później już tylko… 12.768 członków należało do 510 LZS. Nasuwa się pytanie dlaczego następuje tak znaczący spadek w danych statystycznych?. „Dla nikogo nie jest tajemnicą, że liczby członków były „planowane z góry i podstawą oceny dla instancji wojewódzkich i centralnych była ich ilość. W tych warunkach LZS powstawały na siłę, często w miejscowościach nie posiadających do tego absolutnych warunków…” Zdarzały się sytuacje, że powstawanie ogniw LZS nie zawsze zbiegało się w danym czasie z zapotrzebowaniem środowiska na organizację struktur. Część „fikcyjnych LZS to takie gdzie nie było w ogóle młodzieży, ale względy polityczne wymagały, żeby tam istniał i to nieraz przy dużym nakładzie finansowym, jak np. w Jackowicach czy Podkońskiej Woli, gdzie nawet pobudowano obiekty sportowe… Polityczne oddziaływanie Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” i Związku Młodzieży Polskiej, który niekiedy w powiatach ingerował w sprawy sportu w LZS, aktywizowało działaczy do uniezależnienia się od aktywu politycznego tych organizacji. Władze Zrzeszenia istniały, jednak zbyt często były zastępowane przez pracowników SP. Aktywistów PO SP często delegowano do pracy w LZS. W konsekwencji spowodowało to, że „oderwaliśmy się finansowo-gospodarczo i wreszcie zupełnie od PO SP – której formy pracy w ostatnim okresie były niewłaściwe, mimo niewątpliwych osiągnięć w latach 1949 –1953” „…Zrzeszenie mimo niewątpliwych błędów okresu ubiegłego ma poważne osiągnięcia i to zarówno w zakresie organizacyjnym jak i sportowym. Zmiany jakie w okresie ostatnich dwóch lat zaszły w Zrzeszeniu są olbrzymie. Przecież dwa lata temu uprawialiśmy wątpliwego rodzaju dyscyplinę sportową ( jak bieg z jajkiem na łyżce będący jedną z atrakcji pracy  z młodzieżą), to dzisiaj jesteśmy pełnoprawną organizacją sportową ”

                 

Przedstawiciele reprezentacji województwa łódzkiego            Mistrzowska drużyna, reprezentująca              podczas I Centralnej Spartakiady Wsi w Szczecinie               województwo łódzkie podczas I                          (8-10.09.1953 r.).  Na zdjęciu min. Helena Krogulicka,      Ogólnopolskich Mistrzostw Wiejskich  w            Stefania Bugum, Maria Gębaczka, Henryka Bielecka,           piłce siatkowej, rozegranych 5.08.1951 roku     Marian Lisicki, Agnieszka Ręczmień, S. Grześkowiak,    w Bralinie, pod wodzą  Ryszarda Marczewskiego   Marysia (brak nazwiska), Jan Kaczmarek,  Stanisław         Od lewej : Jadwiga Wolf,   Halina Gradewska,     Chramiński, Jadwiga Wolf.                                                         Elżbieta Wolf, Barbara  Michałowska,                                                                                                                              Wiesława Musiał,  Barbara Salska i                                                                                                                              Ryszard   Marczewski..

 • I  Wojewódzka Konferencja Zrzeszenia LZS – 1953 rok
 • Przewodniczący                 –   Witold Gumiński
 •   II  Wojewódzka Konferencja Zrzeszenia LZS –27.03. 1955 rok
 • Przewodniczący                 –    Witold Gumiński
 • III  Wojewódzka Konferencja Zrzeszenia LZS – 3.03.1957 rok
 • Przewodniczący                     – Witold  Gumiński
 • z-ca przewodniczącego         – Zygmunt Wróblewski , Stanisław Petruk
 • sekretarz                                – Eugieniusz Gronczewsksi
 • członkowie                           –  Edward Grambor, Zygmunt Stoliński, Bolesław Bąki, Henryk
  Komasiak, Zbigniew Brzeszczyński, Marian Kusmierek, Józef
  Tymiński, Stanisław Petruk ( Kazimierz Dudkiewicz)
 •  IV Wojewódzka Konferencja Zrzeszenia LZS – 27.02.1960 rok
 • Przewodniczący                     – Witold Gumiński, od 1961r Józef Doleciński
 • z-ca przewodniczącego         –  Józef Szczerba
 • sekretarz                                – Zdzisław Skibior
 • członkowie        – Jan Jaskółkowski, Jan Więckowski, Jerzy Piotrowski,
  Henryk Komasiak, Zygmunt Drzewiecki,
 • przewodniczący WKR         – Jan Fortuniak
 •                         Obrady IV Wojewódzkiej Konferencji Z LZS w Łodzi       Obrady V Wojewódzkiego Zjazdu LZS          odbytego w  w dniu 27.02.1960 roku.                                dniu 24.03.1963 r  Drugi od lewej, Zdzisław  W środku stoi Widold Gumiński,                                       Skibior, trzeci od lewej   Józef Szczerba przewodniczący RW Z LZS w Łodzi.                                                                                                                    po jego prawej stronie Ryszard Marczewski.
 • V Wojewódzki Zjazd Zrzeszenia LZS – 24.03.1963 rok
 • Przewodniczący                     – Józef Doleciński, od 1967 rStanisław Bobrowski,
 • z-ca przewodniczącego         – Józef Szczerba, Irena Grodzińska
 • sekretarz                                – Zdzisław Skibior
 • skarbnik                                 – Kazimierz Dudkiewicz
 • członkowie          – Teresa Lesiak (Ryszard Pełka), Czesław Dusiński, Jan
  Więckowski, Jan Jaskółkowski, Stanisław Grzyb, Jerzy
  Piotrowski,
 • przewodniczący WKR         –   Janusz Pęcherzewski
 • Na zdjęciu sztandar Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS ufundowany przez Radę Przyjaciół LZS, wręczony podczas VII Wojewódzkiego Zjazdu LZS w dniu 28.02.1971 roku, z okazji 25. lecia LZS.
 •  VI Wojewódzki Zjazd Zrzeszenia LZS – 7.04.1967 rok
 • Przewodniczący                    – Stanisław Bobrowski (od 1968 r Zdzisław Skibior)
 • z-ca przewodniczącego         – Józef Szczerba, Czesław Tomczyk, Kazimierz Tyrowicz
 • sekretarz                               – Zdzisław Skibior (od 1968 Wincenty Staruch)
 • skarbnik                                – Kazimierz Dudkiewicz
 • członkowie     – Henryk Langerowicz, Janian Dworacińska, Olgierd
  Dubrownik,Tadeusz Zakrzewski, Ryszard Pełka
 • przewodniczący WKR         – Stefan Paterka
 •  VII Wojewódzki Zjazd Zrzeszenia LZS – 28.02.1971 rok
 • Przewodniczący                  – Zdzisław Skibior
 • z-ca przewodniczącego      –  J. Dworacińska, Henryk Wójcik, Józef Szczerba
 • sekretarz                             –  Wincenty Staruch, Stanisław Chrzan
 • skarbnik                              –  Zygmunt  Kolczyński
 • członkowie  -Adam Kaliszewski, Henryk Langierowicz,
  Gabriel Plocek, Ryszard Pełka, Władysław Wolański
 • przewodniczący WKR         – Stefan Paterka
 • VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów LZS – 23.03.1975 rok
 • Przewodniczący                  – Zdzisław Skibior
 • z-ca przewodniczącego      –  Gabriel Plocek, Janina Fedorczyk, Henryk Wójcik,
 •                                                Józef Szczerba
 • sekretarz                             –  Zdzisław Szychowski, Stanisław Chrzan
 • skarbnik                              –  Stanisław Majchrowski,
 • członkowie                         –  Henryk Langierowicz, Zygmunt Kołacz, Anna Stefaniak,
 •                                                Adam Kaliszewski, Wiesław Łazęcki
 •  przewodniczący WKR       – Wincenty Staruch,
 • Tekst z książki „LZS w regionie łódzkim w latach 1946-2006”. aut. Marek Mazur