O Nas

Władze

Najwyższą władzą jest Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbywa się co 4 lata. Wybiera on przewodniczącego, Radę Wojewódzką oraz Komisję Rewizyjną. Rada liczy wraz z przewodniczącym 25 członków. Przewodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi jest Marek Mazur. Rocznik 1956. Jest absolwentem Wyższej Szko­ły Administracji Publicznej w Łodzi oraz łódzkiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej W LZS działa od 1976 roku. W latach 1986-1999 był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Z LZS w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2000 roku do 2003 był zastępcą przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Z LZS w Łodzi, od 2004 roku jest jej przewodniczącym. Od 2006 roku pełni funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Zastępcami przewodniczącego są: Szczepan Krajda i Zdzisław Wawrzewski, sekretarzem Janusz Kamiński, a skarbnikiem Zbigniew Słomski.

wladze[1]
Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Łodzi (2016-2019)

Wykaz członków

Przewodniczący – Marek Mazur
Zastępca Przew. – Szczepan Krajda – pow. bełchatowski
Zastępca Przew. – Zdzisław Wawrzewski – pow. piotrkowski
Sekretarz – Janusz Kamiński – pow. radomszczański
Skarbnik – Zbigniew Słomski – pow. pajęczański

Członek Prezydium – Andrzej Frankowski – pow. sieradzki
Członek Prezydium – Tadeusz Kruk – pow. skierniewicki
Członek Prezydium – Władysław Sokół – pow. kutnowski
Członek Prezydium – Sławomir Zieliński – pow. opoczyński

Członek Rady – Karol Czeropski – pow. pajęczański
Członek Rady – Zenon Dąbrowski – pow. łęczycki
Członek Rady – Jan Gurazda – pow. bełchatowski
Członek Rady – Tomasz Janczak – pow. kutnowski
Członek Rady – Krzysztof Janeczek – pow. rawski
Członek Rady – Henryk Maciejewski – pow. łódzki gr.
Członek Rady – Mirosław Madej – pow. pabianicki
Członek Rady – Piotr Mróz – pow. łódzki wsch.
Członek Rady – Andrzej Myczka – pow. łowicki
Członek Rady – Janusz Pachulski – pow. radomszczański
Członek Rady – Tomasz Smolnik – pow. wieluński
Członek Rady – Mirosław Sójka – pow. łódzki wsch.
Członek Rady – Piotr Stępień – pow. piotrkowski gr.
Członek Rady – Daniel Walak – pow. zgierski
Członek Rady – Krzysztof Wójcik – pow. piotrkowski
Członek Rady – Dariusz Zakonnik – pow. rawski

Załączniki