Sport na terenach wiejskich

Organizacja zawodów dla mieszkańców terenów wiejskich:

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe prowadzi system realizacji imprez sportowych i współzawodnictwa na terenie województwa łódzkiego. Dyscypliny w jakich organizowane są zawody sportowe to najbardziej popularne sporty w zrzeszeniu tj.

  • Piłka nożna
  • Lekkoatletyka
  • Siatkówka
  • Tenis Stołowy
  • Koszykówka
  • Szachy
  • Warcaby
  • Strzelectwo
  • Przeciąganie liny
  • Zawody rekreacyjne

Udział zawodników w zawodach ogólnopolskich:

Starannie wyselekcjonowanej grupie sportowców zapewnia się transport, zakwaterowanie i wyżywienie na zawodach ogólnopolskich. Niekiedy koszty są dzielone między klub, a Zrzeszenie.

Organizacja zgrupowań dla zawodników:

Zadanie polegało na organizacji obozów dla szczególnie uzdolnionych zawodników w atrakcyjnych miejscach pod względem możliwości rozwoju poziomu sportowego. Celem organizacji obozów jest zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju fizycznego zawodników.