Miasto Tomaszów Mazowiecki Partnerem 24 Ogólnopolskich Igrzysk w Spale

Pragniemy państwu przedstawić kolejnych Partnerów wydarzenia!

W realizację 24 Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Spale włącza się Tomaszów Mazowiecki!

Miasto Prezydenckie nie pierwszy raz jest partnerem w realizacji Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Mogliśmy również liczyć na ich pomoc w 2017 roku przy realizacji XX Ogólnopolskich Igrzysk. Władze miasta wszechstronnie wspierają sport i nie tylko. Pragniemy nadmienić, że hotele z terenu miasta bezpośrednio gościć będą 300 zawodników z całej polski. Miasto prężnie się rozwija spełniając potrzeby mieszkańców. Jest to o tyle łatwiejsze przy pomocy miejskich spółek, które wzorowo wykonują swoje zadania!

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowiecki to nie tylko transport hybrydowymi autobusami. Przedsiębiorstwo dysponuje oferuje również usługi w zakresie ozonowania, mycia samochodów ciężarowych, posiadają okręgową stację kontroli pojazdów oraz samoobsługową stację paliw. Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług!

Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za pomocą urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Miasto Tomaszów zaopatrywane jest w wodę poprzez zakup hurtowy z ujęcia na rzece Pilicy eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi oraz z własnego ujęcia osiedlowego „Białobrzegi”. Jednym zdaniem spółka dba o czystą wodę i środowisko!
Przedmiotem działania Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka zajmuje się także pozyskiwaniem i przygotowywaniem do zabudowy terenów budowlanych, a także przeprowadzaniem remontów i modernizacją budynków przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu. Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zajmuje się również wynajmowaniem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki. TTBS pomaga mieszkańcom miasta w zakresie mieszkalnictwa. Buduje, remontuje, urządza!

 

 Partnerem wydarzenia jest Miasto Tomaszów.

Partnerem wydarzenia jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim.

Partnerem wydarzenia jest ZGWK w Tomaszowie Maz.

  Partnerem wydarzenie jest TTBS Sp.z.o.o.