Rządowy Program Klub – ogłoszenie wyników 27 czerwca

Wszyscy „klubowicze” z niecierpliwością oczekują ogłoszenia wyników Rządowego Programu Klub. Informujemy, że nastąpi to 27 czerwca. Złożono 6882 wnioski na kwotę 77 635 000 zł. Nad wnioskami wciąż pracują konsultanci wojewódzcy i krajowi, sprawdzając je pod względem merytorycznym i formalnym. (WZ LZS w Łodzi złożył już wszystkie wnioski do krajowego zrzeszenia)

Nie wszyscy otrzymają dofinansowanie, gdyż „podaż przekracza popyt”. Może się zdarzyć, że wniosek poprawnie wypełniony nie uzyska dofinansowania. O miejscu na liście rankingowej decyduje ilość uzyskanych punktów. Jeśli kluby uzyskają taką samą ilość punktów, w drugiej kolejności decyduje data złożenia wniosku.