Zwiększenie środków na realizację Programów MSiT w ramach środków FRKF

W związku z pozyskaniem przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kwoty w wysokości 24 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych dotowanych w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Departament Sportu Wyczynowego informuje o możliwości składania przez uprawnione podmioty wniosków o dofinansowanie realizacji poniższych zadań w 2022 roku:

  1. „Przygotowania i udział w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz MŚ i ME w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych” – ogólna kwota: 5 000 000,00 zł;
  2.  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie centralne ” – ogólna kwota: 11 000 000,00 zł;
  3. „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie grupowe ” – ogólna kwota: 2 300 000,00 zł;
  4. „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – organizacja zawodów TNO w ramach Grupy Wyszehradzkiej” – ogólna kwota: 190 000,00 zł;
  5.  „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej” – ogólna kwota: 1 500 000,00 zł;
  6. „ Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego” – ogólna kwota: 3 660 000,00 zł;
  7. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży realizowane w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych” – ogólna kwota:  750 000,00 zł.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport