Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs „Strzelnica w powiecie 2023”

Program przewiduje dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Wnioski o granty mogą składać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Oferty można składać do 10 marca 2023, Oferty wraz z całością dokumentacji należy przesyłać, w jednym egzemplarzu, na adres:
Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2023″ NR 3/2023/CWCR

Wysokość możliwego wsparcia wynosi 80% inwestycji od 2.500.000 zł do 6.500.000 zł (w zależności od wybranego wariantu strzelnicy), min. wkład własny wynosi 20%. Wsparcie można uzyskać na budowę strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego, szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił.

Priorytety konkursu:

1. Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym.
2. Dofinansowanie zadań związanych z budową oraz modernizacją strzelnic w powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych.
3. Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których sformowane zostały oddziały/pododdziały wojsk Obrony Terytorialnej.
4. Dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, w szczególności w szkołach uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych tj.: oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały wojskowe, certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-22023cwcr