Trwa nabór do programu fundacji Lotto „Kumulacja Aktywności”

Program umożliwia sfinansowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne dla osób, które są mało aktywne fizyczne. Zgłoszenia mogą przesyłać osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów.

Link do strony programu: https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/

 

Kto może złożyć wniosek ?
Osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów, którzy zadeklarują wolę podjęcia się zaplanowania, zorganizowania i realizacji autorskich projektów zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat.
Zgłaszający musi być osobą fizyczną, pełnoletnią, niekaraną, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniać wszystkie warunki regulaminu programu.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Organizacja zajęć sportowych, obejmujących co najmniej 48 spotkań szkoleniowych z młodzieżą w wieku 11-15 lat.
Zajęcia sportowe realizowane na podstawie autorskich scenariuszy:
– muszą być kierowane do młodzieży w wieku 11-15 lat, o różnych predyspozycjach fizycznych i umiejętnościach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży dotychczas mało aktywnej sportowo;
– muszą być nieodpłatne dla uczestników;
– nie mogą być realizowane w ramach lekcji WF ani innych programów (np. SKS);
– zajęcia mają za zadanie podnosić sprawność fizyczną dzieci i młodzieży, mogą opierać się na ćwiczeniach z różnych sportów i aktywności fizycznych, powinny być urozmaicone i atrakcyjne, zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców;
– zajęcia mają zawierać wykorzystanie ćwiczeń gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój kręgosłupa, przedstawione w filmach w ramach programu „Zdrowa postawa to podstawa”;
– rekrutacja do zajęć powinna obejmować młodzież dotychczas mało aktywną fizycznie, która nie uczęszcza na zorganizowane inne zajęcia sportowe i nie brała udziału w poprzednich edycjach Kumulacji Aktywności;
– zgłaszający powinien aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach;
– zajęcia sportowe powinny być realizowane i równomiernie, średnio dwa razy w tygodniu, z tego co najmniej 20 spotkań w I etapie realizacji oraz 28 spotkań w II etapie realizacji;
– pojedyncze zajęcia sportowe powinny trwać nie krócej niż 90 minut;
– liczebność grupy w momencie rozpoczęcia cyklu zajęć powinna być nie mniejsza niż 20 osób;
– zajęcia mają też za zadanie przekazać takie wartości jak: fair-play, współpraca, poświęcenie, wzajemny szacunek, ciężka i sumienna praca, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach sportowcach, na jednym wybranym przez prowadzącego przykładzie;
– zgłaszający powinien zachęcać opiekunów uczestniczących w programie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu razem z nimi – co najmniej 2 zajęcia w każdym z etapów realizacji powinny odbywać się z udziałem opiekunów i innych członków rodziny uczestników;
– w trakcie co najmniej jednych zajęć w autorskim projekcie powinno zostać zaplanowane przekazanie wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).
Cel: zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez dawanie możliwości unikalnej szansy na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów świata, Europy, Polski.
W ramach Programu organizowane są bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w 50 grupach na terenie całego kraju.
Program składa się z 2 części:
1. Konkursowej – polegającej na wyborze w drodze konkursu do 50 najlepszych  autorskich projektów zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat.
2. Realizacyjnej – polegającej na przeprowadzeniu zajęć sportowych dla młodzieży w wieku 11-15 lat oraz edukacji o istocie regularnej aktywności sportowej oraz jej wpływie na życie codzienne.