Nabór do programu ciągłego Fundacji Komputronik

Fundacja realizuje cele, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wkład własny:
wnioskodawca powinien posiadać przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku.
Czas trwania projektu:
NIE
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Osoby fizyczne.
2. Instytucje.
Wsparcie skierowane jest do osób bądź instytucji, które posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów niezbędnych do realizacji celów opisanych we wniosku.
Wnioski o wsparcie mogą składać również obywatele Ukrainy.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Inspirujące i kreatywne pomysły z pogranicza edukacji, technologii i innowacji.
Przy wyborze beneficjentów oceniana jest zgodność wsparcia ze statutem Fundacji, zakresem wskazanych potrzeb oraz stopniem innowacyjności zgłoszonego projektu lub inicjatywy.
Informacje dodatkowe:
Podmiotem założycielskim Fundacji Komputronik jest firma Komputronik S.A.
Zadaniami priorytetowymi Fundacji jest realizacja celów, które mają wpływ na kształcenie, inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Wsparcie charytatywne przyznawane jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.
Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym.
Przyznane wsparcie można wykorzystać wyłącznie do realizacji celów zawartych we wniosku o przyznanie wsparcia charytatywnego np. zakup potrzebnego sprzętu.
Termin składania wniosków: 
nabór ciągły (system kwartalny)
Wnioski złożone do 31 grudnia 2023 r. zostaną rozpatrzone do 17 stycznia 2024 r.