Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku „Rządowy Program Klub”

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na licznie pojawiające się pytania, dot. sposobu wypełniania wniosków, przekazujemy Państwu instrukcję „krok po kroku”, jak należy postępować, aby dobrze wypełnić formularz. Mamy nadzieję, że ułatwi to całą procedurę, co będzie miało odzwierciedlenie w ilości wniosków ocenionych pozytywnie.

Dodatkowo zamieszczamy instrukcję, dot. sposobu podpisywania dokumentów z użyciem podpisu elektronicznego, jaki będzie niezbędny do parafowania umów.