INSTRUKCJA SYSTEMU ZGŁOSZEŃ – InstrukcjaRosterAtletics