ZGŁOSZENIE_DO_ZAWODÓW_Bełchatów,

1.Wyniki II Rzutu LA 2021 Indywidualna

2.Wyniki II Rzutu LA 2020-2021 Generalna

3.Generalna po I i II Rzucie LA 2020-2021