Najlepsze Wsie Turystyczne. Ruszył nabór do konkursu Światowej Organizacji Turystyki

Rusza trzecia edycji konkursu Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) pt. „The Best Toursim Villages”. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 9 czerwca 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe wypełnione w języku angielskim przez lokalną administrację i podpisane przez sołtysów lub burmistrzów wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres Departamentu Turystyki dt@msit.gov.pl.

Spośród przesłanych zgłoszeń przedstawiciele Departamentu Turystyki MSiT wybiorą, zgodnie z limitem określonym przez UNWTO, trzy wsie, które Ministerstwo Sportu i Turystyki zgłosi jako reprezentujące Polskę w konkursie.

Informacje nt. konkursu w tym formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://www.unwto.org/tourism-villages/en/. Ogłoszenie wyników projektu BTV nastąpi w trakcie jednej z międzynarodowych imprez UNWTO pod koniec 2023 r.

Konkurs, którego organizatorem od 2021 roku jest UNWTO, ma na celu zwiększenie roli turystyki w ochronie i odnowie wsi, lokalnych wartości i produktów, zabytków kultury i natury, działalności rolniczej, leśnictwa i hodowli. Wyróżnione jako BTV miejscowości będą wspierane poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólną promocję na świecie. Te miejscowości, które nie spełniają w pełni wymagań, otrzymują wsparcie od UNWTO w celu poprawy obszarów zidentyfikowanych jako niedoskonałe.