Program „Aktywna Szkoła”. Ostatnie dni na złożenie wniosku

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywa Szkoła”. Celem programu jest otwarcie przyszkolnych obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców w godzinach pozalekcyjnych i w weekendy. Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Operatorem programu jest Fundacja Orły Sportu. Głównym celem programu „Aktywna Szkoła” jest przeciwdziałanie negatywnemu trendowi w zakresie aktywności fizycznej Polaków, szczególnie dzieci i […]

Instrukcja dotycząca wypełniania wniosku „Rządowy Program Klub”

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na licznie pojawiające się pytania, dot. sposobu wypełniania wniosków, przekazujemy Państwu instrukcję „krok po kroku”, jak należy postępować, aby dobrze wypełnić formularz. Mamy nadzieję, że ułatwi to całą procedurę, co będzie miało odzwierciedlenie w ilości wniosków ocenionych pozytywnie. Dodatkowo zamieszczamy instrukcję, dot. sposobu podpisywania dokumentów z użyciem podpisu elektronicznego, jaki będzie […]